Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 04 2018

Dontworry
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej.
— Franz Kafka
Dontworry
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted byLegendaryy Legendaryy

January 09 2018

Dontworry
7468 ca6a 500
Reposted fromnyaako nyaako viajointskurwysyn jointskurwysyn
Dontworry
5256 8177
6749 fcae 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viajointskurwysyn jointskurwysyn

November 18 2017

Dontworry
9112 4900

September 18 2017

5368 0a3a 500
Reposted frombrumous brumous viaznikajac znikajac

July 06 2017

6056 d2c7
Reposted fromtisiphone tisiphone viasatyra satyra
Dontworry
Te łzy więzione pod po­wieką naj­więcej nas pieką. 
— Jan Izydor Sztaudynger
Reposted fromday11shadow day11shadow viavievse vievse

July 03 2017

Dontworry
3956 0cbd 500
Reposted fromtimetolove timetolove viaintihar intihar

July 02 2017

Dontworry
Nieważne, że czasami będziesz miała ochotę wszystko rzucić i poddać się. Nieważne, że wielokrotnie stwierdzisz, iż to nie ma sensu. Nieważne, że poczujesz nagle, iż wszyscy wokół spiskują za Twoimi plecami, odbierając Ci szczęście. Nieważne, że momentami będziesz zmęczona. Nieważne nawet, że będziesz sama, że będzie szaro, zimno i jakoś nie tak… Jesteś warta wszystkiego. Wygrasz.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viaxsneakyx xsneakyx
Dontworry
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał, czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany, poznasz po nich charakter. Oczy są zwierciadłem tego co mamy w środku.
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty

May 12 2017

7484 894e
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viapannakies pannakies
Dontworry
8769 40f9 500
Dontworry
Reposted fromMoonTide MoonTide viajasnaa jasnaa

May 09 2017

8300 8d83
Reposted fromAmericanlover Americanlover viajethra jethra

July 11 2015

Dontworry
Chciałabym Ci wystarczać. Tak idealnie. Pasować do bioder, marzeń i Twojego domu. Już zawsze. Na zawsze. Być.
— rzuć wszystko i chodź się całować
Reposted fromojkomena ojkomena viabutterfly94 butterfly94
Dontworry
Obojętność często wyrządza więcej krzywd niż jawna niechęć
— Joanne Kathleen Rowling, Harry Potter i Zakon Feniksa
Reposted frommixtura mixtura viapleassure pleassure
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...