Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 27 2015

Dontworry
1760 a329 500
Reposted fromkotowate kotowate viavacannes vacannes

June 25 2015

Dontworry
Boli mnie głowa, ręce i nogi. Mięśnie, kości, paznokcie, włosy, zęby i serce. A najbardziej dusza.
— Anna Onichimowska
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viareppin reppin
Dontworry

Ileż ja się napłakałam. Ale teraz już nie płaczę. Człowiek przestaje płakać, kiedy przestaje wierzyć w szczęście.

— Coco Chanel
Reposted fromteraz teraz vialadia ladia

June 24 2015

Dontworry
Mieć dla kogoś czas, to znaczy kogoś kochać. 
Reposted fromflesz flesz viapippameduza pippameduza
Find me now. Before someone else does.
Haruki Murakami, “1Q84″ (via misswallflower)
Reposted fromLittleJack LittleJack viaterriblelove terriblelove

June 23 2015

Dontworry
Mogłabym jeszcze dużo pisać o tym jak mnie bolało wszystko, jak nie umiałam o tym mówić, jak te emocje mi się odkładały w plecach i nie mogłam spać.
— M. Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted frompeluda peluda viakatieeee katieeee
Dontworry
Dontworry
Miałam być doskonała. Miałam umieć usunąć się w cień i niczego nie wymagać. Miałam nie płakać. Nie żądać. Cieszyć się chwilą. Mało mówić. Dużo się śmiać.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapunkahontaz punkahontaz
I don’t think people understand how stressful it is to explain what’s going on in your head when you don’t even understand it yourself.
— Sara Quin (via expeditum)
Reposted fromtwice twice viapunkahontaz punkahontaz
1373 9788
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaaskman askman

June 20 2015

Dontworry
Facebook
Reposted fromweightless weightless

June 19 2015

Dontworry
Mężczyzna, który jest ci przeznaczonym, przyjdzie do ciebie bez żadnej magii.
(...)Przyjdzie i zostanie, choćbyś próbowała go odpędzić po tysiąckroć. Zaś taki, którego musisz siłą przywoływać, z pewnością nie jest tym twoim. Więc przyzywanie go nie przyniesie ci szczęścia, jeno ból.
Reposted fromchocoway chocoway viapikkumyy pikkumyy
Dontworry
3902 27c4
Dontworry
Nie był wcale przystojny, bogaty ani szczególnie błyskotliwy, ale dostrzegła w nim coś, na czym jej zależało. Kobiety często widzą to, czego nikt nie dostrzega.
— Nora Roberts - ' Zorza polarna '
Reposted fromLove-Life Love-Life viabzdura bzdura

June 18 2015

Dontworry
8431 0872
Reposted fromiamstrong iamstrong viagusia gusia
Dontworry
Żeby wreszcie zdarzyło się w twoim życiu coś, co sprawi, że przestaniesz być tak cholernie smutna.
— Randka w ciemno
Dontworry
Powiem ci złotą regułę mojej mamy - "są porządni mężczyźni, za których wychodzi się za mąż, i podli dranie, z którymi chodzi się do łóżka".
— Gabriela Gargaś

June 16 2015

Dontworry
9501 4d59
Reposted fromwazelina wazelina viacalineczka calineczka

June 14 2015

Dontworry
Człowiek pozbiera się ze wszystkiego i po wszystkim, ale nigdy już nie będzie taki sam.
Reposted frometernaljourney eternaljourney viabzdura bzdura
Dontworry
Siedzę i się zastanawiam, czy jest ktoś, kto uznaje mnie za swój błąd życiowy. Na szczęście mam jeszcze niedopite pół litra.
— Perwersje
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl